Pierwszy etap zadania inwestycyjnego : Przebudowa i modernizacja istniejących budynków na potrzeby świadczenia usług opieki zdrowotnej o podwyższonym standardzie wraz z zagospodarowaniem terenu w Centrum Pulmonologii i Torkochirurgii w Bystrej_2019.03.25

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 29 ust. 3a
Załącznik nr 4_Wykaz robót
Załącznik nr 5_Wykaz osób
Załącznik nr 6_Wykaz sprzętu
Załącznik nr 7_Oświadczenie Wykonawcy o przenależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8_Wzór umowy
Załącznik nr 9_Kosztorysy ślepe_XML
Załącznik nr 10_Projekty cz.1
Załącznik nr 10_Projekty cz.2
Załącznik nr 10_Projekty cz.3
Załącznik nr 10_Projekty cz.4
Załącznik nr 10_Projekty cz.5
Załącznik nr 10_Projekty cz.6
Załącznik nr 10_Projekty cz.7
Załącznik nr 10_Projekty cz.8
Załącznik nr 10_Projekty cz. 9
Załącznik nr 10_Projekty cz.10
Załącznik nr 10_Projekty cz. 11
Załącznik nr 10_Projekty cz.12
Załącznik nr 10_Projekty cz. 13
Załącznik nr 11_Przedmiary
Załącznik nr 12_STWIORY cz.1
Załącznik nr 12_STWIORY cz.2
Załącznik nr 12_STWIORY cz.3
Wyjaśnienie treści siwz_2019.03.29
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_2019.03.29
Wyjaśnienie treści siwz_2019.04.04
Informacja zmieszczona na stronie po otwrciu ofert_2019.04.10
Zawiadomienie o wyborze oferty_2019.04.25
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-02 13:51:44 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-04-25 13:32:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-25 13:32:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-25 13:32:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-10 14:06:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-10 14:06:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-10 14:06:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-04 12:32:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 12:32:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-04 12:32:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-29 12:48:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-29 12:47:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-29 12:47:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-29 12:47:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-29 12:46:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-29 12:46:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-29 12:46:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:15:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:15:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:15:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:12:11 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-03-25 14:09:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:09:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:09:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:08:46 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-03-25 14:05:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:05:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:05:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:04:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:04:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:04:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:04:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:04:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:04:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:03:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:03:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:03:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:03:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:02:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:02:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:02:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:02:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:02:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:00:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:00:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:00:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:00:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 14:00:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 14:00:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:59:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:59:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:59:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:59:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:59:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:59:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:58:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:58:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:58:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:57:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:57:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:57:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:57:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:57:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:57:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:56:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:56:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:56:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:55:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:55:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:55:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:54:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:54:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:54:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:54:01 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-03-25 13:53:53 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-03-25 13:53:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:53:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:53:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:52:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:52:39 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-03-25 13:52:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:52:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:52:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:51:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:51:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:51:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:50:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:50:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:50:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:49:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:49:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:49:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:48:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:48:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:48:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:48:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:48:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:48:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:47:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:47:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:47:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:47:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:47:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:47:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:46:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:46:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:46:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:45:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:45:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:45:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:45:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:45:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:45:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:44:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:44:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:44:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:44:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:44:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:44:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:43:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-25 13:43:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:43:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-25 13:43:05 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2146

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-03-25 13:43:05

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-03-25 13:43:05

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak