Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb CPiTw Bystrej_2019.03.26

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Informacja zamieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.04.05
Korekta do Informacji zamieszczonej na stronie po otwarciu ofert_2019.04.11
Zawiadomienie o wyborze oferty _2019.04.30
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-02 13:52:01 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-04-30 12:16:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-30 12:16:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:16:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-11 14:16:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-11 14:16:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-11 14:16:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-05 12:33:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-05 12:33:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-05 12:33:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:29:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:29:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:29:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:27:40 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-03-26 13:24:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:24:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:24:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:24:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:24:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:24:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:24:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:24:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:24:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:18:19 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-03-26 13:15:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:15:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:15:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:14:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:14:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:14:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:14:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:14:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:14:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:13:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:13:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:13:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:13:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:13:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:13:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:13:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 13:13:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:13:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-03-26 13:12:37 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1530

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-03-26 13:12:37

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-03-26 13:12:37

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak