Świadczenie usług ochrony osób i mienia CPiT w Bystrej_2019.04.02

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4_Wykaz osób
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Trasa obchodu
Załącznik nr 7_Wykaz czujek oraz central
Załącznik nr 8.0_Wzór umowy
Załącznik nr 8.1_ Załącznik do wzoru umowy
Wyjaśnienie treści siwz_2019.04.09
Edytowalna wersja załączników_2019.04.09
Zmiana treści siwz_2019.04.09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2019.04.09
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.04.12
Zawiadomienie o wyborze oferty_2019.05.10
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia_2019.05.28
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-02 13:52:14 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-05-28 09:38:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-28 09:38:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-28 09:38:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:00:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-10 14:00:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:00:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 13:59:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 13:59:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 13:59:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-09 13:04:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-09 13:04:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-09 13:04:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-09 13:03:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-09 13:03:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-09 13:03:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-09 13:01:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-09 13:01:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-09 13:01:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-09 13:01:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-09 13:00:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-09 13:00:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:31:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:31:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:31:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:30:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:30:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:30:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:30:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:30:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:29:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:29:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:29:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:29:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:29:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:29:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:28:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:28:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:28:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:28:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:28:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:28:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:28:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:27:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:27:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:27:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:27:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:27:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:27:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:26:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:26:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:26:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:26:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:26:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:26:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:26:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 10:26:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:26:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-02 10:25:44 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1789

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-04-02 10:25:44

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-04-02 10:25:44

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak