Świadczenie usług pralniczych wraz z doposażeniem w pościel na rzecz CPiT w Bystrej _2019.04.12

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 29 ust. 3a
Załącznik nr 4_Wykaz wykonanych usług
Załączniik nr 5_Oświadcznie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_ Dowód przekazania pościeli
Załącznik nr 7.1_wzór umowy AS
Załącznik nr 7.2_Wzór umowy AH
Wyjaśnienie treści siwz_2019.04.19
Zmodyfikowany Załącznik nr 7.1 _wzór umowy_2019.04.19
Zmodyfikowany Załącznik nr 7.2_Wzór umowy_2019.04.19
Wyjaśnienie treści siwz_2019.04.24
Informacja zamieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.04.25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.05.16
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-02 13:52:30 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-05-16 11:05:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-16 11:05:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-16 11:05:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-25 12:28:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-25 12:28:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-25 12:28:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-24 14:50:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-24 14:50:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-24 14:50:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-19 13:09:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-19 13:09:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-19 13:09:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-19 13:08:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-19 13:08:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-19 13:08:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-19 13:07:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-19 13:07:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-19 13:07:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:34:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:33:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:33:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:33:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:33:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:33:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:31:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:31:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:31:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:30:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:30:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:30:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:29:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:29:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:29:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:29:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:29:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:29:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:28:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:28:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:28:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:28:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:28:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:28:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:27:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:27:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:27:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:27:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-12 10:27:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:27:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-04-12 10:26:38 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1499

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-04-12 10:26:38

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-04-12 10:26:38

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak