Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb CPiT w Bystrej_2019.05.14

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_JEDZ
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącnik nr 5-Oświadczenie o przynależaności do grupy kapitalowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
ID postepowania
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2019.05.28
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2019.06.07
Zmodyfikowane_ID postępowania_2019.06.07
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.06.18
Uzupełnienie do Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.06.19
Korekta do Infromacji zamieszczonej na stronie po otwarciu ofert-2019.07.02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.08.12
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:22:46 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-08-12 14:32:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-12 14:32:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-12 14:32:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-02 10:49:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-02 10:49:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-02 10:49:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-19 12:45:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-19 12:45:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-19 12:45:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-18 14:37:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-18 14:37:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-18 14:37:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 14:49:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 14:49:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 14:49:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 14:48:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 14:48:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 14:48:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-28 08:00:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-28 08:00:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-28 08:00:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:53:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:53:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:53:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:53:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:53:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:53:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:52:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:52:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:52:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:51:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:51:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:51:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:51:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:51:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:51:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:51:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:50:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:50:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:50:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:50:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:50:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:49:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:49:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:49:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:49:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:49:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:49:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:48:41 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3699

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-05-14 11:48:41

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-05-14 11:48:41

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak