Dostawa leków dla potrzeb CPiT w Bystrej_2019.05.14

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_JEDZ
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
ID postępowania
Zmiana treści siwz_2019.05.27
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.06.24
Zawiadomienie o wyborze najkorzzystniejszej oferty _2019.07.08
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:23:06 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-07-08 08:15:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 08:15:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-08 08:15:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-24 12:56:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-24 12:56:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-24 12:56:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-27 14:42:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-27 14:42:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-27 14:42:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 12:06:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 12:06:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 12:06:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 12:02:31 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-05-14 12:01:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 12:01:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 12:01:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 12:00:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 12:00:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 12:00:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 12:00:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 12:00:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 12:00:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:59:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:59:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:59:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:59:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:59:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:59:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:59:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:59:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:59:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:58:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:58:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:58:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:58:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:58:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:58:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:58:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-14 11:58:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:58:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-14 11:57:23 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-05-14 11:57:09 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1432

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-05-14 11:57:09

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-05-14 11:57:09

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak