Dostawa odcznników do diagnostyki molekularnej wraz z dzierżawą systemu do izolacji , amplikacji i detecji DNA dla potrzeb CPiT w Bystrej_2019.05.15

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załąćzniik nr 5_Ośwwiadczenie o przynależności do grup y kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Załącznik nr 7_Wzór umowy powierzenia
Wyjaśnienie treści siwz_2019.05.21
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.05.24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.06.03
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:23:24 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-06-03 13:10:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-03 13:10:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-03 13:10:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-24 11:34:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-24 11:33:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-24 11:33:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-24 11:33:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-21 13:33:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-21 13:33:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-21 13:33:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 14:15:10 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2019-05-15 14:14:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 14:14:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 14:14:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 14:02:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 14:02:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 14:02:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 14:02:27 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-05-15 13:32:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 13:32:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:32:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:31:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 13:31:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:31:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:28:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 13:28:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:28:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:27:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 13:27:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:27:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:18:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 13:18:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:18:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:17:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 13:17:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:17:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:17:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 13:17:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:17:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:17:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-15 13:17:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:17:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:16:27 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1352

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-05-15 13:16:27

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-05-15 13:16:27

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak