Dostawa nici i materiałów szewnych dla potrzeb CPitw Bystrej_2019.06.05

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia_2019.06.05
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Wyjasnienie i zmiana treści siwz_2019.06.11
Zmodyfikowany Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy_2019.06.11
Informacje zamieszczane po otwarciu ofert_2019.06.14
Informacja o wyborze oferty_20019.07.05
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:23:37 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-07-05 13:05:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-05 13:05:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-05 13:05:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-14 11:57:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 11:57:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-14 11:57:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-11 14:23:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-11 14:23:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-11 14:23:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-11 14:22:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-11 14:22:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-11 14:22:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:13:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 13:11:27 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2019-06-05 13:10:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 13:10:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:10:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:10:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 13:09:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:09:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:09:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 12:58:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:58:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:57:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 12:57:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:57:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:57:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 12:57:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:57:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:56:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 12:56:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:56:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:55:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 12:55:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:55:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:55:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 12:55:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:55:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:55:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 12:55:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:55:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:54:51 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-06-05 12:54:07 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

666

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-06-05 12:54:06

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-06-05 12:54:07

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak