Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb CPitw Bystrej_2019.06.07

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Zamina treści siwz- Zmiana terminu składnia i otwarcia ofert_2019.06.07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2019.06.07
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2019.06.13
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.06.17
Zawiadominie o unieważaniu czynności odrzucenia oferty _2019.07.04
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.07.11
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:23:58 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-07-11 14:59:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-11 14:59:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-11 14:59:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-04 12:28:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-04 12:28:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-04 12:28:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-17 14:05:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-17 14:05:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-17 14:05:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-13 13:21:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-13 13:21:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-13 13:21:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-13 13:18:16 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-06-13 13:16:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-13 13:16:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-13 13:16:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 12:53:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 12:53:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 12:53:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 12:52:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 12:52:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 12:52:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:34:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 07:34:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:34:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:33:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 07:33:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:33:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:33:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 07:33:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:33:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:32:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 07:32:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:32:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:32:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 07:32:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:32:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:32:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 07:32:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:32:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:31:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 07:31:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:31:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:31:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-07 07:31:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:31:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-07 07:30:37 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1704

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-06-07 07:30:37

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-06-07 07:30:37

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak