Dostawa staplerów chirurgicznych, ładunków do staplerów , retraktorów, materiałów esploatacyjnych lasera chirurgicznego dla potrzeb CPiT w Bystrej_2019.06.12

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_JEDZ
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załączniik nr 5_Ośwwiadczenie o przynależności do grup y kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
ID postępowania
Zmodyfikane ID postepowania _20119.07.12
Zmiana treści siwz - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2019.07.12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2019.07.12
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.07.19
Zawiadominie o wyborze oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:24:09 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-08-20 14:51:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-20 14:51:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-20 14:51:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-19 13:22:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 13:22:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-19 13:22:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-12 08:41:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-12 08:40:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-12 08:40:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-12 08:40:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-12 08:38:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-12 08:38:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-12 08:38:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-12 07:44:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-12 07:44:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-12 07:44:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:12:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 10:12:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:12:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:11:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 10:11:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:11:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:11:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 10:11:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:11:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:10:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 10:10:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:10:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:10:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 10:09:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:09:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:09:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 10:09:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:09:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:09:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 10:09:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:09:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:09:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 10:09:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:09:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:08:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 10:08:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:08:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 10:08:00 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1822

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-06-12 10:08:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-06-12 10:08:00

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak