Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawa aparatu immunochemicznego dla potrzeb CPiT w Bystrej_2019.06.12

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załąćzniik nr 5_Ośwwiadczenie o przynależności do grup y kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Załącznik nr 7_Wzór umowy powierzenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2019.06.12
Zmiana treści siwz - zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2019.06.19
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia_2019.06.19
Wyjaśnienie i zmina treści siwz_2019.06.24
Zmodyfikowany załacznik nr 6_Wzór umowy_2019.06.24
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.06.27
Informacja o wyniku postępowania_2019.07.03
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:24:20 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-07-03 10:49:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-03 10:49:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-07-03 10:49:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-27 11:27:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-27 11:27:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-27 11:27:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-24 12:01:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-24 12:01:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-24 12:01:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-24 12:01:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-24 12:01:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-24 12:01:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-19 12:15:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-19 12:15:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-19 12:15:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-19 12:14:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-19 12:14:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-19 12:14:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:53:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:53:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:53:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:53:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:38:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:38:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:38:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:38:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:38:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:38:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:38:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:38:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:38:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:37:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:37:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:37:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:37:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:37:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:37:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:36:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:36:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:36:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:36:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:36:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:36:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:36:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:36:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:36:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:35:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:35:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:35:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:34:37 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1341

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-06-12 13:34:37

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-06-12 13:34:37

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak