Dostawa leków dla potrzeb CPiTw Bystrej_2019.08.22

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _Formularz ofertowy
Załąznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_JEDZ
Załącznik nr4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
ID Postępowania
Klucz publiczny do postępowania
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2019.09.03
Zmiana treści siwz _2019.09.16
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy_2019.09.16
Zmodyfowany Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy_2019.09.16
Ogloszenie o zmianie ogloszenia_UPUE_2019.09.16
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2019.09.17
Wyjaśnienie i zmiana treśći siwz_2019.09.23
Zmiana treści siwz_Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2019.09.23
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE_2019.09.23
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.10.02
Korekta do informacji zamiezczonej na stronie po otwarciu ofert_2019.10.11
zawiadomienie o wyborze oferty_2019.11.18
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:24:46 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-11-18 15:18:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-18 15:18:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-18 15:18:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-11 08:47:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-11 08:47:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-11 08:47:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 10:23:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 10:23:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 10:23:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 13:19:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-23 13:19:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 13:19:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 13:17:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-23 13:17:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 13:17:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 13:16:14 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-09-23 13:15:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-23 13:15:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 13:15:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 13:12:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-23 13:12:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 13:12:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-17 13:10:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-17 13:10:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-17 13:10:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-16 14:09:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-16 14:09:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-16 14:08:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-16 14:08:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-16 14:08:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-16 14:06:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-16 14:06:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-16 14:06:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-16 14:06:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-16 14:05:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-16 14:05:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-16 14:05:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-03 12:41:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-03 12:41:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:07:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 10:05:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 10:05:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:05:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:04:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 10:04:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:04:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:04:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 10:04:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:04:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:03:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 10:03:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:03:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:02:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 10:02:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:02:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:01:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 10:01:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:01:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:01:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 10:01:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 10:01:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 09:53:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 09:53:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 09:53:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 09:52:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 09:52:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 09:52:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 09:51:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 09:51:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 09:51:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-22 09:51:06 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2397

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-08-22 09:51:06

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-08-22 09:51:06

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak