Dostawa wyrobów medycznych j.u. dla potrzeb CPiT w Bystrej (Powtórka)_2019.08.23

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2019.09.02
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwrciu ofet_2019.09.06
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty _2019.09.23
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:25:00 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-09-23 11:49:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-23 11:49:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 11:49:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-06 11:49:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-06 11:49:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-02 13:53:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-02 13:53:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:04:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-23 15:04:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:04:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:04:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-23 15:04:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:04:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:03:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-23 15:03:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:03:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:03:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-23 15:03:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:03:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:02:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-23 15:02:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:02:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:02:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-23 15:02:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:02:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:02:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-23 15:02:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 15:02:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-23 14:59:09 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1689

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-08-23 14:59:09

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-08-23 14:59:09

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak