Dostawa aparatury medycznej do leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca na potrzeby CPiT w Bystrej_30.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 _Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_JEDZ
Załąznik nr 3_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
ID Postępowania
Klucz publiczny do postępowania
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2019.09.23
Wyjasnienie i zmiana treści siwz_2019.09.27
Informacje zamieszczone na stronie po otwarciu ofert_2019.10.01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2019.10.17
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:25:12 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-10-17 14:25:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-17 14:25:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-17 14:25:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-01 14:44:29 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-10-01 14:36:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-01 14:36:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-01 14:36:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-27 10:40:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-27 10:40:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-27 10:40:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 12:23:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-23 12:22:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-23 12:22:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:05:21 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:05:21 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:05:05 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:05:05 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:04:48 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:04:48 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:04:23 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:04:23 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:04:06 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:04:05 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:03:47 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:03:47 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:03:01 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:03:01 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:02:26 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 12:02:26 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 11:59:08 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 11:59:08 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 11:58:02 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 11:58:02 Tomasz Pastuszka

Dodanie załącznika

2019-08-30 11:53:27 Tomasz Pastuszka

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2492

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-08-30 11:53:27

Osoba wytwarzająca informację

Danuta Kacprzak

Czas publikacji

2019-08-30 11:53:27

Osoba wprowadzająca informację

Tomasz Pastuszka