Dostawa aparatury medycznej – kabiny bodypletyzmograficznej na potrzeby Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.09.20
Zawiadomienie o wyborze oferty_2019.09.30
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:25:25 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-09-30 10:36:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-30 10:34:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-30 10:34:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-30 10:34:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-20 12:58:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-20 12:58:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-20 12:58:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 15:12:37 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2019-09-11 15:11:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 15:11:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 15:11:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 15:11:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 15:11:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 15:11:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 15:10:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 15:10:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 15:10:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 15:10:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 15:10:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 15:10:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 15:09:44 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-09-11 15:09:36 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-09-11 15:09:26 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-09-11 11:47:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 11:47:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:47:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:47:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 11:46:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:46:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:46:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 11:46:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:46:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:46:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 11:46:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:46:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:42:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 11:42:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:42:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:42:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 11:42:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:42:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:41:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 11:41:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:41:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:41:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 11:41:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:41:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-09-11 11:40:35 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1282

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-09-11 11:40:35

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-09-11 11:40:35

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak