Dostawa leków dla potrzeb CPiTw Bystrej _2019.10.02

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załączniik nr 3_JEDZ
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załączniik nr 5_Ośwwiadczenie o przynależności do grup y kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
ID postępowania
Klucz publiczny
Zmiana treści siwz_2019.10.11
Zmodyfikowany załącznik nr 2_formularz asortymentowo-cenowy_2019.10.11
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2019.10.24
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.11.05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.11.13
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:26:14 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-11-13 12:29:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-13 12:29:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-13 12:29:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-08 13:09:48 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-11-08 13:06:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-08 13:06:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-08 13:06:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-05 08:54:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-05 08:54:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-05 08:54:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-24 08:24:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-24 08:24:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-24 08:24:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-11 11:51:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-11 11:51:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-11 11:51:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-11 11:50:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-11 11:50:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-11 11:50:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-03 08:27:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-03 08:27:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-03 08:27:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-03 08:26:10 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-10-03 08:24:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-03 08:24:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 12:31:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 12:31:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 12:31:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 12:31:03 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-10-02 12:20:09 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-10-02 11:41:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 11:41:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:41:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:40:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 11:40:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:40:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:39:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 11:39:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:39:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:39:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 11:39:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:39:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:38:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 11:38:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:38:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:38:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 11:38:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:38:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:37:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 11:37:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:37:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:37:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 11:37:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:37:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:37:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-02 11:36:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:36:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-02 11:36:03 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1282

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-10-02 11:36:03

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-10-02 11:36:03

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak