Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego Dla potrzeb CPiTw Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_JEDZ
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
ID postępowania
Klucz publiczny
Wyjaśnienie treści SIWZ_2019.11.08
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2019.11.12
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.11.27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.12.13
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:19:16 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-12-13 12:58:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-13 12:58:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-12-13 12:58:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-27 12:28:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-27 12:28:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-27 12:28:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-12 08:12:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-12 08:12:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-12 08:12:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-08 10:51:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-08 10:51:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-08 10:51:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-06 10:24:58 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-10-25 10:23:30 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2019-10-25 10:21:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 10:21:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 10:21:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 10:10:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 10:10:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 10:10:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 10:09:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 10:09:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 10:09:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:43:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 08:42:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 08:42:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:42:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:42:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 08:42:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:42:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:40:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 08:40:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:40:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:39:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 08:39:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:39:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:38:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 08:38:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:38:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:38:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 08:38:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:38:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:38:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-25 08:38:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:38:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-10-25 08:37:29 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1212

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-10-25 08:37:29

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-10-25 08:37:29

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak