Dostawa tlenu medycznego dla potrzeb CPiTw Bystrej_2019.11.04

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załączniik nr6.1_Wzór umowy _część 1
Załącznik nr 6.2_wzór umowy _część 2
Wyjaśnienie treści sizwz_2019.11.12
Informacja zamieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.11.15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.11.21
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 08:18:22 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-11-21 13:13:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-21 13:13:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-21 13:13:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-15 13:40:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-15 13:40:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-15 13:40:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-12 13:24:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-12 13:24:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-12 13:24:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:36:35 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-11-04 12:28:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:28:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:28:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:28:08 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-11-04 12:24:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:24:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:24:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:23:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:23:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:23:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:22:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:22:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:22:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:21:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:21:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:21:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:20:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:20:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:20:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:19:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:19:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:19:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:19:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:18:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:18:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:18:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:18:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:18:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:18:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-04 12:17:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:17:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-04 12:16:53 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1088

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-11-04 12:16:53

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-11-04 12:16:53

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak