Dostawa odczzynników wraz z dzierżawą analizatora do okreslenia równowagi kwasowo-zasadowej dla potzeb CPiTw Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Załącznik nr 7_Wzór umowy powierzenia przetwarzanie danych osobowych
Wyjaśnienie treści siwz_2019.11.26
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.11.29
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.12.06
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-01-13 15:08:41 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-12-06 09:36:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-06 09:36:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-12-06 09:36:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-29 12:22:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-29 12:22:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-29 12:22:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-26 14:10:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-26 14:10:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-26 14:10:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:07:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 14:03:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 14:03:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:03:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:02:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 14:02:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:02:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:02:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 14:01:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:01:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:01:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 14:01:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:01:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:00:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 14:00:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:00:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:00:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 14:00:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 14:00:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 13:59:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 13:59:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 13:59:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 13:59:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 13:59:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 13:59:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 13:59:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-20 13:59:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 13:59:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-20 13:43:45 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1258

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-11-20 13:43:45

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-11-20 13:43:45

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak