Dostawa stentów do protezowania zwężeń tchawiczno-oskrzelowych oraz talku sterylnego_2019.11.22

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2019.12.02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.12.20
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-01-13 15:08:19 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-12-20 09:41:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-20 09:41:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-12-20 09:41:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-12-03 08:40:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-03 08:40:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-12-03 08:40:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-27 12:27:57 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2019-11-27 12:27:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-27 12:27:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-27 12:27:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:45:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-22 11:45:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:45:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:45:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-22 11:45:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:45:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:44:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-22 11:44:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:44:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:44:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-22 11:44:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-22 11:43:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:43:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:43:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-22 11:43:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:43:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:43:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-22 11:43:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:43:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:42:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-22 11:42:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:42:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:41:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-22 11:41:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:41:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2019-11-22 11:40:45 Danuta Kacprzak

Edycja

2019-11-22 11:40:21 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1116

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2019-11-22 11:40:21

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-11-22 11:40:21

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak