Dostawa leków dla potrzeb CPiT w Bystrej_2020.01.13

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_ Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Informacje zamieszczone na stronie po otwarciu ofert_2020.01.21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020.02.05
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-05 11:52:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-05 11:52:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-05 11:52:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-05 08:25:55 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-02-05 08:18:39 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-01-21 13:48:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-21 13:48:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-21 13:48:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:07:54 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-01-13 15:07:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:06:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:06:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:06:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:06:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:06:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:06:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:06:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:05:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:05:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:05:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:04:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:04:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:04:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:04:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:04:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:04:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:04:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:04:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:04:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:04:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:04:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:04:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:03:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:03:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:03:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:03:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-13 15:03:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:03:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-01-13 15:02:16 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

496

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-01-13 15:02:16

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-01-13 15:02:16

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak