Dostawa koncentratorów tlenu medycznego dla potreb CPiTw BYstrej_2020.02.04

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_JEDZ
Załącznik nr 3_Wzór umowy
Załącznik nr 3.1_ Protokół zdawczo-odbiorczy
Załączbik nr 3.2_ Potwierdzenie naprawy-usunięcia usterki
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
ID postępowania
Klucz publiczny
Wyjaśnienie treści siwz_2020.02.21
Wyjaśnienie treści siwz_2020.02.27
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2020.03.06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020.04.01
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-04-01 14:08:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-01 14:08:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-01 14:08:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-06 11:28:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-06 11:28:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-06 11:28:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-27 11:47:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-27 11:47:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-27 11:47:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-21 13:55:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-21 13:55:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-21 13:55:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:42:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:42:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:42:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:41:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:41:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:41:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:41:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:41:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:41:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:40:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:40:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:40:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:40:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:40:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:40:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:39:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:39:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:39:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:37:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:37:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:37:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:37:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:37:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:37:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:36:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:36:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:36:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:35:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:35:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:35:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:35:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 09:35:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:35:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-04 09:34:57 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

437

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-02-04 09:34:57

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-02-04 09:34:57

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak