Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia na rzecz CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 1A_Formularz asortymentowo-cenowy dla Części 1
Załącznik nr 1B_Formularz asortymentowo-cenowy dla Części nr 2
Załącznik nr 1C_Formularz asortymentowo-cenowy dla Części nr 3
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy dot. art . 25a
Załącznik nr 3_Wzory umów
Załącznik nr 4_Wykaz pojazdów
Załącznik nr 5_Wykaz środków trwałych
Załącznik nr 6_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7_Oświadczenie Wykonawcy o przenależności do grupy kapitałowej
Wyjaśnienie treści siwz_2020.02.07
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2020.02.12
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_2020.02.12
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2020.02.17
Korekta do informacji zamieszczonej na stronie po otwarciu ofert_2020.02.17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020.02.21
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-21 09:07:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-21 09:07:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-21 09:07:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 18:15:16 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-02-17 18:15:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-17 18:15:02 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-02-17 18:14:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-17 18:14:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 18:14:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 18:14:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 18:14:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 17:39:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-17 17:38:44 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-02-17 17:38:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-17 15:27:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-17 15:27:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 15:27:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 15:25:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-17 15:25:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 15:25:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 15:10:35 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-02-17 13:18:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-17 13:18:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-17 13:18:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-12 13:46:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-12 13:45:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-12 13:45:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-12 13:45:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-12 13:43:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-12 13:43:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-12 13:43:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-07 14:03:33 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-02-07 14:03:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-07 14:03:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-07 14:03:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-07 14:03:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-07 14:03:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 15:01:36 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 15:01:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 15:01:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:49:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:48:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:48:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:48:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:47:57 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-02-06 13:44:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:44:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:44:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:42:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:42:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:42:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:42:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:42:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:42:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:41:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:41:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:41:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:39:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:39:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:39:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:39:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:39:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:39:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:39:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:37:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:37:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:37:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:36:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:36:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:36:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:35:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:35:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:35:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:34:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:34:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:34:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:33:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:33:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:33:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:33:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-06 13:33:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:33:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-06 13:32:51 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

489

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-02-06 13:32:51

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-02-06 13:32:51

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak