Dostawa leku BENRALIZUMAB dla potrzeb CPitw Bystej _2020.02.28

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2020.03.04
Informacje zamieszczone na stronie po otwarciu ofert_2020.03.09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020.03.17
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-17 14:07:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-17 14:07:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-17 14:07:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-09 11:09:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-09 11:09:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-09 11:09:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-04 13:37:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-04 13:37:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-04 13:37:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:31:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-28 09:31:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:31:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:31:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-28 09:31:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:31:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:30:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-28 09:30:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:30:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:30:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-28 09:30:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:30:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:30:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-28 09:30:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:30:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:29:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-28 09:29:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:29:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:29:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-28 09:29:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:29:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:29:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-28 09:29:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:29:03 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:28:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-28 09:28:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:28:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-02-28 09:26:44 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

263

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-02-28 09:26:44

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-02-28 09:26:44

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak