Świadczenie usługi zarządzenia projektem (sprawowanie funkcji kierownika projektu) pn. „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz oświadczenia
Załącznik nr 3_Projekt umowy
Informacja w zakresie złożonych ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępoowania_2020.06.15
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-15 12:44:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-15 12:44:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-15 12:44:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-06 14:40:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 14:40:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-06 14:40:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:03:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 15:03:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:03:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:02:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 15:02:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:02:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:01:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 15:01:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:01:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:01:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 15:01:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:01:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:01:04 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

272

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-03-03 15:01:04

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-03-03 15:01:04

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak