Dostawa tlenu medycznego dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6.1_Wzór umowy_Cz. 1
Załcznik nr 6.2_wzór umowy Cz. 2
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2020.04.09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2020.04.09
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2020.04.10
Informacje zamieszczone na stronie po otwarciu ofert_2020.04.17
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty _2020.04.29
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-04-29 13:08:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-29 13:08:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-29 13:08:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-17 15:30:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-17 15:30:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-17 15:30:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-17 14:08:52 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-04-17 11:29:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-17 11:29:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-17 11:29:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-10 14:25:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-10 14:25:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-10 14:25:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-09 13:51:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-09 13:51:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-09 13:51:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-09 13:51:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-09 13:51:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-09 13:51:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 14:16:50 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2020-04-02 14:15:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 14:15:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 14:15:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 14:15:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 14:15:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 14:15:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:44:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 12:44:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 12:44:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:44:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:43:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 12:43:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:43:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:43:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 12:43:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:43:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:42:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 12:42:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:42:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:42:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 12:42:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:42:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:41:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 12:41:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:41:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:41:17 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 12:41:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:41:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:40:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-02 12:40:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:40:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-04-02 12:13:36 Danuta Kacprzak

Utworzenie