Dostawa płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni dla potrzeb CPiT

Ogłoszenie o zmaówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_formularz ofertowy
załącznik nr 2_formularz asortymentowo cenowy
Załącznik nr 3_wzor.oświadczenia_dot.art.25a
Załącznik nr 4_wykaz dostaw
Załącznik nr 5_oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_projekt umowy
Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz_2020.05.19
2020.05.22_Informacje zamieszczane po otwarciu ofert na stronie internetowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2020.06.24
Zawiadominie o unieważanieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty_2020.07.01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2020.07.27
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-07-27 14:57:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-27 14:57:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-27 14:57:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-01 14:27:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-01 14:27:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-01 14:27:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-24 11:11:22 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-06-24 11:09:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-24 11:09:48 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-06-24 11:09:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-24 11:09:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-24 11:09:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-24 11:09:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-24 11:09:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-22 13:06:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-22 13:06:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-22 13:06:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-19 12:36:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-19 12:36:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-19 12:36:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:58:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:58:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:58:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:58:28 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-05-13 13:58:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:56:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:56:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:55:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:55:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:55:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:55:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:55:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:55:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:54:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:54:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:54:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:53:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:53:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:53:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:52:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:51:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:51:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:51:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:51:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:51:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:50:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:50:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:50:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:49:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 13:49:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:49:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-13 13:47:26 Danuta Kacprzak

Utworzenie