Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zmaówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_formularz ofertowy
załącznik nr 2_formularz asortymentowo cenowy
Załącznik nr 3_wzor.oświadczenia_dot.art.25a
Załącznik nr 4_wykaz dostaw
Załącznik nr 5_oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_projekt umowy
Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz_2020.05.11
2020.05.25_Informacje zamieszczane na stronie internetowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2020.06.17
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-17 14:13:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-17 14:13:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-17 14:13:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-25 11:47:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-25 11:47:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 11:08:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 11:08:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:41:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:40:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:40:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:40:46 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-05-15 13:39:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:39:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:39:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:39:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:39:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:39:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:38:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:38:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:38:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:38:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:38:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:38:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:38:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:38:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:38:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:37:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:37:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:37:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:37:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:37:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:37:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:36:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:36:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:36:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:35:15 Danuta Kacprzak

Utworzenie