Dostawa nici i materiałów szewnych dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zmaówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_formularz ofertowy
załącznik nr 2_formularz asortymentowo cenowy
Załącznik nr 3_wzor.oświadczenia_dot.art.25a
Załącznik nr 4_wykaz dostaw
Załącznik nr 5_oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_projekt umowy
Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz_2020.05.28
Informacje zamieszczane na stronie internetowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_18.06.2020
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-18 14:00:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-18 14:00:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:55:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:55:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-28 13:33:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-28 13:33:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 13:29:59 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2020-05-21 13:29:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-21 13:29:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 13:29:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-21 10:35:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-21 10:35:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-21 10:35:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-21 10:35:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:35:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:34:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-21 10:34:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:34:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:34:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-21 10:34:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:34:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-05-21 10:32:58 Danuta Kacprzak

Utworzenie