Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z systemem na potrzeby Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej realizowane ramach projektu: „Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 poprzez doposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych oraz pracowni diagnostycznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_JEDZ
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 6 _ Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
ID postępowania
Klucz publiczny
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2020.06.05
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_2020.06.09
Informacje zamieszczone na stronie po otwarciu ofert_2020.06.12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2020.06.25
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-25 14:20:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-25 14:20:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-25 14:20:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-12 12:49:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-12 12:49:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-12 12:49:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-09 15:05:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 15:05:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-09 15:05:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-05 14:47:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-05 14:47:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-05 14:47:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-05 13:30:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-05 13:30:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-05 13:30:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:59:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:59:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:59:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:58:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:58:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:58:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:49:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:49:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:49:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:48:54 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-06-02 10:44:31 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-06-02 10:41:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:40:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:40:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:38:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:37:49 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-06-02 10:32:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:32:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:32:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:30:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:30:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:30:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:14:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:14:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:14:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:13:17 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-06-02 10:12:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:12:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:12:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:05:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:05:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:05:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:03:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:03:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:03:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:03:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:03:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:03:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:00:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 10:00:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:00:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 10:00:05 Danuta Kacprzak

Utworzenie