Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji projektu „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2.1_Formularz asortymentowo-cenowy _wypos. medyczne
Załącznik nr 2.2_Formularz asortymentowo-cenowy _wypos. technolog.
Załącznik nr 3_Opis wymagań dla przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_ JEDZ
Załącznik nr 5_ Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7_Wzór umowy
ID postępowania
Klucz publiczny
Zmiana treści SIWZ_2020.06.03_1
Zmodyfikowany Zał. nr 3_Opis wymagań dla przedmiotu zamowienia_2020.06.03
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2020.06.10
Zmieniony załącznik nr 2.2_Formularz asortymentowo-cenowy_wyposażenie technologiczne-2020.06.10
Zmieniony Załącznik nr 60_Kardiomonitor z funkcją pulsoks._2020.06.10
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2020.06.10
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_2020.06.10
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 2020.06.10( uzupełnione o numer ogłoszenia )
Informacje zamieszczane na stronie internetowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2020.07.22
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-07-22 14:31:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-22 14:31:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-22 14:31:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-26 13:31:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-26 13:31:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-15 11:25:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-15 11:25:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-15 11:25:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:14:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-10 13:14:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:14:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:09:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-10 13:09:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:09:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:03:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-10 13:03:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:03:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:02:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-10 13:02:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:02:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:00:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-10 13:00:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-10 13:00:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-03 13:21:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-03 13:21:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-03 13:21:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-03 13:16:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-03 13:16:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-03 13:16:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 15:19:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 15:19:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 15:19:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 15:13:05 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-06-02 11:48:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:48:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:48:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:47:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:47:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:47:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:47:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:47:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:47:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:46:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:46:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:46:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:45:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:45:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:45:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:44:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:44:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:44:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:43:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:43:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:43:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:42:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:42:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:42:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:41:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:41:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:41:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:39:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:39:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:39:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:39:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:38:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:38:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:38:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 11:38:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:38:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-02 11:37:51 Danuta Kacprzak

Utworzenie