Dostawa staplerów chirurgicznych, ładunków do staplerów , retraktorów, materiałów esploatacyjnych lasera chirurgicznego dla potrzeb CPiT w Bystrej_2020.06.29

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_JEDZ
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
IP Postepowania
Klucz publiczny
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2020.07.02
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_2020.07.02
Informacje zamieszczane na stronie internetowej po otwarciu ofert_2020.08.03
2020.09.04_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-09-04 13:47:12 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2020-09-04 13:47:11 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2020-08-17 10:13:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-17 10:13:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-17 10:12:51 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-08-17 10:12:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-03 13:16:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-03 13:16:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-02 09:59:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-02 09:59:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-02 09:59:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-02 09:58:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-02 09:58:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-02 09:58:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-02 09:29:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-02 09:29:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-02 09:29:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-02 09:27:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-02 09:27:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-02 09:27:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:02:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-29 10:02:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:02:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:02:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-29 10:02:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:02:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:01:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-29 10:01:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:01:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:01:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-29 10:01:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:01:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:00:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-29 10:00:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:00:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:00:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-29 10:00:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 10:00:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 09:59:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-29 09:59:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 09:59:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 09:59:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-29 09:59:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 09:59:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-06-29 09:58:42 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

368

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-06-29 09:58:42

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-06-29 09:58:42

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak