Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zmaówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_formularz ofertowy
załącznik nr 2_formularz asortymentowo cenowy
Załącznik nr 3_JEDZ
Załącznik nr 4_wykaz dostaw
Załącznik nr 5_oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_projekt umowy
ID postępowania
Klucz publiczny
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2020.07.20_1
Wyjaśnienie i zmiana tręści siwz_2020.07.23_2
Informacje zamieszczane na stronie internetowej po otwarciu ofert_2020.08.07
2020.09.01_Zawiadomienie o wyborze oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-09-01 14:01:13 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-01 14:01:09 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2020-09-01 14:01:09 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2020-08-07 11:42:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-07 11:42:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-23 09:05:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 09:05:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-23 09:05:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-20 11:14:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-20 11:13:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-20 11:13:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-20 11:13:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 09:59:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 09:59:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 09:59:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-07 09:59:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 09:59:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 09:45:45 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2020-07-07 09:44:47 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-07-07 09:44:27 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-07-07 09:44:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-07 09:44:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 09:44:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:34:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-07 08:34:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:34:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:31:13 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-07-07 08:23:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:23:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:22:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-07 08:22:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:22:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:22:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-07 08:22:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:22:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:21:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-07 08:21:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:21:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:21:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-07 08:21:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:21:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:21:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-07 08:21:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:21:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:20:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-07 08:20:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:20:44 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-07 08:19:58 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

360

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-07-07 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-07-07 08:19:58

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak