Dostawa urządzeń medycznych - 2 szt. sterylizatorów parowych na potrzeby Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zmaówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_formularz ofertowy
załącznik nr 2_oświdczenie dot. art. 25a
Załącznik nr 3_Specyfikacja parametrów technicznych opisanego przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_wykaz dostaw
Załącznik nr 5_oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_projekt umowy
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2020.07.24
Zawiadomienie o wyborze oferty_2020.08.10
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-08-10 09:38:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-10 09:38:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-24 16:16:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 16:16:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-24 16:16:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:23:44 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-07-16 12:22:12 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2020-07-16 12:21:41 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-07-16 12:21:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 12:21:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:21:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:21:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 12:21:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:21:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:20:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 12:20:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:20:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:20:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 12:20:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:20:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:18:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 12:18:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:18:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:17:04 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 12:17:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:17:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:16:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 12:16:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:16:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:15:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 12:15:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:15:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-16 12:15:20 Danuta Kacprzak

Deaktywacja

2020-07-16 12:14:54 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

223

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-07-16 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-07-16 12:14:54

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak