Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla potrzeb CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy_art. 25a
Załącznik nr 6_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitalowej
Załącznik nr 7_Wzór umowy
Załacznik nr 8_Wzór umowy powierzenia
Wyjaśnienie treści SIWZ_2020.07.27_1
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2020.07.28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2020.07.28
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2020.07.29
Zmodyfikowany Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia_2020.07.29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2020.07.29
Informacje zamieszczane na stronie internetowej po otwarciu ofert_2020.08.03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020.08.11
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-08-13 13:26:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-13 13:26:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-03 12:55:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-03 12:40:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-03 12:40:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-03 12:33:41 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-08-03 11:29:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-03 11:29:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-29 13:09:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-29 13:09:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-29 13:09:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-29 13:05:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-29 13:05:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-29 13:05:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-29 13:04:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-29 13:04:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-29 13:04:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:14:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-28 13:14:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:14:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:13:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-28 13:13:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:13:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-27 15:14:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-27 15:14:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-27 15:14:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:26:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:26:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:26:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:25:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:25:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:25:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:24:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:24:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:24:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:23:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:23:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:23:24 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:22:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:22:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:22:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:21:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:21:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:21:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:21:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:21:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:21:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:20:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:20:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:20:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:20:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:20:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:20:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:20:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-21 09:20:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:20:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-21 09:19:30 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

312

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-07-21 09:19:30

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-07-21 09:19:30

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak