Dostawa śodków do dezynfekcji ( powtórka)_2020.07.28

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_wzór umowy
Odpowiedzi na pytania- wyjaśnienie_2020.07.30
Informacje zamieszczane na stronie internetowej po otwarciu ofert_2020.08.04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020.08.06
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-08-06 13:49:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-06 13:49:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-04 09:10:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-04 09:10:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-04 09:05:01 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-08-04 09:03:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-04 09:03:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-30 14:51:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-30 14:51:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-30 14:51:51 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 08:51:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-28 08:51:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 08:51:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 08:50:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-28 08:50:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 08:50:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 08:50:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-28 08:50:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 08:50:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 08:50:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-28 08:50:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 08:50:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-07-28 08:47:21 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

252

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-07-28 08:47:21

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-07-28 08:47:21

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak