Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zmaówieniu_2020.08.10
SIWZ_sprzątanie
załącznik nr 1_wykaz posiadanego sprzętu i urządzeń Zamawiającego
załącznik nr 2_wymagamia odnoszace się do środków myjących, dezynfekcyjnych , higienicznych, zapachowych i sprzętu
załącznik nr 3_szczegółowy zakres i warunki wykonywania usługi
załącznik nr 4_zestawienie powierzchni objętych utrzymaniem czystości
załącznik nr 5_karta wykonywania czynnosci codziennych
załącznik nr 6_karta wykonania sprzątania gruntowego
załącznik nr 7_potwierdzenie przekazania z apteki asortymentu tj. leków, środków dezynfekcyjnych,wyrobów medycznych
załącznik nr 8_ przekazanie prania czystego
Załącznik nr 9a_dowód przekazania bielizny z bloku operacyjnego
Załącznik nr 9b_dowód przekazania odzieży
Załącznik nr 9c_dowód przekazania bielizny
załącznik nr 10_przekazanie odpadów komunalnych
załącznik nr 11_ przekazanie odpadów medycznych
załącznik nr 12_przekazanie art. magazynu papierniczego
załącznik nr 13_ protokół odbioru wykonania usługi za miesiąc
załącznik nr 14_wzor.form.ofertowego
Załącznik nr 15_JEDZ
Załącznik nr 16_wzor.oświadczenia_dot.art.29.ust.3a
Załącznik nr 17_wykaz usług
Załącznik nr 18_wykaz osob
Załącznik nr 19_wykaz sprzętu
Załącznik nr 20_wzor form. oswiadcz. o grupie kapital
Załącznik nr 21_wzór umowy
Klucz publiczny
ID postępowania
Wyjasnienie i zmiana treści siwz_2020.09.07
ZmodyfikowanyZałącznik nr 21-Wzór umowy_2020.09.07
Skan umowy z Wykonawcą świadczącym obecnie Usługę kompleksowego utrzymania czystości _2020.09.07
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciiu ofert_2020.09.15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2020.10.09
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-10-09 14:47:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-09 14:47:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-09 14:47:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-15 13:34:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-15 13:34:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-15 13:34:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-07 14:38:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-07 14:38:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-07 14:38:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-07 14:37:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-07 14:36:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-07 14:36:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-07 14:35:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-07 14:35:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-07 14:35:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-28 11:41:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-28 11:41:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-28 11:40:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-28 11:40:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-28 11:40:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:09:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:09:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:09:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:08:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:08:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:08:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:08:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:08:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:07:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:07:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:07:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:07:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:07:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:07:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:07:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:07:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:07:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:06:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:06:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:06:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:06:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:06:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:06:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:05:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:05:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:05:55 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:05:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:05:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:05:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:05:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:05:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:05:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:05:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:04:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:04:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:04:27 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:04:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:04:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:04:08 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:04:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:04:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:03:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:03:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:03:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:03:25 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:03:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:03:23 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:03:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:03:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:03:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:02:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:02:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:02:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:02:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:02:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:02:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:01:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:01:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:01:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:01:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:01:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:01:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:01:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:01:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:01:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:00:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:00:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:00:41 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:00:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 11:00:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 11:00:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 10:59:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-14 10:59:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 10:59:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-08-14 10:58:54 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

429

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-08-14 10:58:54

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-08-14 10:58:54

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak