Dostawa odczynników diagnostycznych dla potzeb CPiT w Bystrej_2020.09.10

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Zmiana treści SIWZ_2020.09.11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2020.09.11
Zmiana treści siwz_Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2020.09.15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2020.09.15_1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2020.09.15_2
Wyjaśnienie i zmina treści siwz_2020.09.21_1
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2020.09.21_2
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2020.09.25
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-09-25 08:21:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-25 08:19:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-25 08:19:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-25 08:19:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-21 14:24:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-21 14:24:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-21 14:24:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-21 11:39:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-21 11:39:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-21 11:39:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-15 12:28:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-15 12:28:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-15 12:27:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-15 12:27:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-15 11:29:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-15 11:29:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-15 11:29:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-15 11:28:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-15 11:28:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-15 11:28:00 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-11 14:34:05 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-11 14:34:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-11 14:34:02 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-11 14:33:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-11 14:33:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-11 14:33:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:25:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-10 14:16:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-10 14:16:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:16:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:15:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-10 14:15:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:15:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:15:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-10 14:15:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:15:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:14:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-10 14:14:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:14:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:14:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-10 14:14:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:14:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:14:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-10 14:14:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:14:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:13:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-10 14:13:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:13:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:13:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-10 14:13:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:13:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-10 14:12:37 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2318

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-09-10 14:12:37

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-09-10 14:12:37

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak