Dostawa leków dla potrzeb CPiTw Bystrej (z programu lekowego NFZ)2020.09.16

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
2020.09.25_Informacje zamieszczane na stronie internetowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2020.10.02
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-10-02 14:06:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-02 14:06:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:06:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-25 13:00:27 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2020-09-25 13:00:27 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:56:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-16 12:56:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:56:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:55:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-16 12:55:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:55:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:55:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-16 12:55:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:55:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:54:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-16 12:54:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:54:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:54:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-16 12:54:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:54:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:53:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-16 12:53:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:53:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:52:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-16 12:52:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:52:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:52:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-16 12:52:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:52:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-16 12:47:24 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2020-09-16 11:15:34 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

143

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-09-16 11:15:34

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-09-16 11:15:34

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak