Drugi etap zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja istniejących budynków na potrzeby świadczenia usług opieki zdrowotnej o podwyższonym standardzie wraz z zagospodarowaniem terenu w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej_2020.09.17

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 29 ust. 3c
Załącznik nr 4_Wykaz robót
Załącznik nr 5_Wykaz osób
Załącznik nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia i sprzętu technicznego
Załącznik nr 7 _Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8_Wzór umowy
Załacznik nr 9_Przedmiary robót
Załacznik nr 10.1_PB_Architektura
Załącznik nr 10.2_PB_Instalacje elektryczne i Teletechniczne
Załącznik nr 10.3_ PB_ Instalacje sanitarne
Załacznik nr 10.3_PB_Konstrukcja
Załącznik nr 11_STWIOR
Zmiana treści SIWZ _2020.09.17
Zmodyfikowany Załacznik nr 9_Przedmiary robót
Zmiana treści siwz - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2020.09.23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2020.09.23
Wyjaśnienie treści siwz_2020.09.30
Kosztorysy ślepe_2020.09.30
Rysunkii zestawienia wykonawcze_2020.09.30
Wyjaśnienie treści SIWZ_2_2020.10.02
Kosztory ślepe_Zal. do wyjasnienia treści siwz _2
Przedmiary_Zal. do wyjasnienia treści siwz _2
Przekroje_Zal. do wyjasnienia treści siwz _2
Rzuty_Zal. do wyjasnienia treści siwz _2
Stolarka okien._Zal. do wyjasnienia treści siwz _2
Zdjęcia_1_Zal. do wyjasnienia treści siwz _2
Zdjęcia_2_Zal. do wyjasnienia treści siwz _2
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2020.10.07
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020.11.16
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-11-16 10:35:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-16 10:35:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-16 10:35:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:50:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-07 11:50:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:50:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:24:10 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-02 14:24:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:24:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:23:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-02 14:23:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:23:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:22:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-02 14:22:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:22:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:22:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-02 14:22:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:22:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:21:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-02 14:21:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:21:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:21:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-02 14:21:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:21:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:20:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-02 14:20:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:20:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:19:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-02 14:19:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-02 14:19:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-30 14:12:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-30 14:12:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-30 14:12:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-30 14:11:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-30 14:11:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-30 14:11:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-30 14:10:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-30 14:10:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-30 14:10:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-23 12:17:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-23 12:17:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-23 12:17:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-23 12:16:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-23 12:16:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-23 12:16:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 14:07:55 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-09-17 14:07:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 14:07:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 14:06:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 14:06:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 14:05:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 14:05:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 14:05:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:21:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:21:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:21:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:21:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:21:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:21:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:19:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:19:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:19:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:19:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:19:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:18:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:18:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:18:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:17:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:17:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:17:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:16:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:16:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:16:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:13:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:13:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:13:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:13:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:13:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:13:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:05:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:05:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:05:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:04:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:03:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:03:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:03:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:03:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:03:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:03:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:02:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:02:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:02:04 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:01:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:01:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:01:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:00:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:00:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:00:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:00:13 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 11:00:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 11:00:12 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 10:59:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-17 10:59:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 10:59:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-09-17 10:58:43 Danuta Kacprzak

Edycja

2020-09-17 10:57:25 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1267

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-09-17 10:57:25

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-09-17 10:57:25

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak