Dostawa aparatury medycznej i sprzętu na potrzeby CPiTw Bystrej_2020.10.19

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2020.10.23_1
Zmodyfikowany Załącznik nr 3_(Specyfikacja parametrów technicznych.....)_2020.10.23
Zmodyfikowany Załacznik nr 3_(Specyfikacja parametrów technicznych...) _wersja edytowalna
Zmiana treści siwz_ Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2020.10.23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2020.10.23
Wyjasnienie i zmiana treści siwz_2020.10.26_2
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz_2020.10.26_3
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciiu ofert_2020.10.29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2020.11.12.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-12-22 14:19:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-22 14:19:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-12-22 14:19:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-12-22 13:30:53 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-11-12 13:39:57 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-12 13:39:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-12 13:39:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-29 14:39:32 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-29 14:39:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-29 14:39:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-26 12:59:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-26 12:59:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-26 12:59:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-26 12:57:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-26 12:57:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-26 12:57:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 13:42:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-23 13:42:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 13:42:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 13:35:44 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2020-10-23 13:32:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-23 13:32:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 13:32:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 13:31:54 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-23 13:31:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 13:31:53 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 12:13:31 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-23 12:13:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 12:13:30 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 12:09:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-23 12:09:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 12:09:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 12:08:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-23 12:08:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-23 12:08:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:35:48 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-19 15:35:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:35:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:35:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-19 15:35:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:35:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:35:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-19 15:35:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:35:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:34:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-19 15:34:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:34:19 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:33:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-19 15:33:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:33:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:33:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-19 15:33:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:33:31 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:33:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-19 15:33:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:33:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:32:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-19 15:32:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:32:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-10-19 15:32:15 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

531

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-10-19 15:32:15

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-10-19 15:32:15

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak