Dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego dla potrzeb CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Specyfikacja paramatrów techn._opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 5-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Załącznik do umowy_Umowa powierzenia
Wyjaśnienie treści siwz_2020.11.25_1
2020.11.30_Informacje zamieszczane na stronie internetowej
Zawiadomienie o wyborze oferty_2020.12.02
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-12-02 14:01:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-02 14:01:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-12-02 14:01:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-30 10:56:18 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2020-11-30 10:56:18 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2020-11-25 13:07:30 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-25 13:07:29 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-25 13:07:28 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:13:53 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-20 10:13:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:13:52 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:13:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-20 10:13:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:13:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:12:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-20 10:12:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:12:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:12:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-20 10:12:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:12:15 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:11:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-20 10:11:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:11:47 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:11:22 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-20 10:11:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:11:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:11:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-20 10:11:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:11:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:10:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-20 10:10:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:10:48 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:10:34 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-20 10:10:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:10:33 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-20 10:09:42 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

119

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-11-20 10:09:42

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-11-20 10:09:42

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak