Dostawa leku PEMBROLIZUMAB dla potrzeb CPiTw Bystrej_2020.11.27

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art. 25 a
Załącznik nr 4_Wykaz dostaw
Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załacznik nr 6_wzór umowy
Informacja zmieszczona na stronie po otwarciu ofert_2020.12.07
Zawiadomienie o wyborze oferty_2020.12.09
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-12-09 14:05:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-09 14:05:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-12-09 14:05:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-12-07 10:42:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-07 10:42:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-07 10:42:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-12-07 10:42:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 14:44:23 Danuta Kacprzak

Aktywacja

2020-11-27 14:43:55 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-27 14:43:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 14:43:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:27:11 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-27 13:27:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:27:09 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:26:44 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-27 13:26:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:26:43 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:26:24 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-27 13:26:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:26:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:25:37 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-27 13:25:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:25:35 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:25:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-27 13:25:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:25:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:24:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-27 13:24:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:24:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:24:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-27 13:24:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:24:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:23:13 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

98

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2020-11-27 13:23:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-11-27 13:23:13

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak