Numer ogłoszenia: 37112 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29354 - 2012 data 31.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 033 4991800, fax. 033 4991802.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: