Numer ogłoszenia: 337444 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329054 - 2015 data 03.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 33 4991800, fax. 33 4991802.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: