Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 136580-2016 z dnia 2016-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bystra
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: 1) usuwania (w tym transportu i unieszkodliwiania) odpadów medycznych: a) zakaźnych o kodach: 18 01 02, 18 01 03, b) specjalnych o kodach: 18 01 08, 18 01 06, c) pozostałych o kodach: 18 01 01,...
Termin składania ofert: 2016-06-10

Numer ogłoszenia: 67441 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 136580 - 2016 data 30.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 33 4991800, fax. 33 4991802.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: